PROTEESIMINE

Proteesimine on hambaravi valdkond, mille abil saab taastada hammaskonna funktsionaalse toimimise, parandada hammaste kuju ja värvi, korrigeerida hambakrooni defekte, asendada üksikuid hambaid või tervet hammaste rida. See võimaldab saavutada funktsionaalseid, ilusaid ja stabiilseid tulemusi, mis kestavad kaua.

Tervisekassa proteesihüvitis

Pensionäridele, osalise või puuduva töövõimega inimestele ja üle 63- aastastele inimestele on määratud 260-eurone hambaproteeside hüvitis Tervisekassa poolt, mida saab kasutada kolme aasta vältel. Rohkem infot leiad Tervisekassa kodulehelt.

Hambaproteeside liigid

Hambaproteesid jagunevad eemaldatavateks, fikseeritud ja kombineeritud proteesideks.

Suust eemaldatavad proteesid asendavad täielikku või osalist hambakaart. Nendeks on

  • valatud karkassiga partsiaalproteesid,
  • totaalproteesid.

Tänapäeval eelistatakse suust eemaldatavatele proteesidele fikseeritud proteese, mis on püsivamad ja stabiilsemad.

Fikseeritud proteesid asendavad samuti osalist või täielikku hambakaart, olles stabiilsemad kui suust eemaldatavad proteesid, aga neid ei saa patsient ise eemaldada. Nendeks on

  • laminaadid,
  • hambakroonid,
  • panused,
  • implantaadid,
  • sildproteesid ja
  • all-on-x proteesid.


Laminaat
on hambakate, mis on valmistatud täpselt patsiendi hammaste järgi ja selle eripärasid arvestades. Selle abil saab taastada hamba kuju, muuta värvi ja parandada defekte (täkked, mõrad, hambavahed, diasteemid, dreemid jms) ja muuta kogu naeratust esteetilisemaks.

Hambakroon on hambaprotees, mis kinnitub eelnevalt lihvitud hambale või paigaldatud implantaadile.

Hambakroonid jaotuvad ajutisteks ning püsivateks kroonideks ning neid valmistatakse keraamikast ja tsirkooniumdioksiidist. Järgnevalt toome välja nende eripärad ning millal ühte või teist materjali eelistada.

Ajutine kroon on hamba “kiiver“ mis paigaldatakse lihvitud hambale enne püsikrooni paigaldamist. See võimaldab naeratada, närida ja rääkida nagu varem, säilitades igapäevase elustiili kuni ravi lõpuni.

Ajutine kroon on enamasti vajalik, kuna see välistab infektsiooni tekke hambas, säilitab ruumi püsikrooni jaoks ning annab võimaluse krooniga harjuda.

Püsivad kroonid on keraamikast ja tsirkooniumdioksiidist valmistatud hambakroonid.

Keraamiline kroon on hambakroon, mis on valmistatud tugevdatud portselanist. Selle peamisteks eelisteks on hüpoallergeensus, vastupidavus ning krooni loomulik välimus, kuna keraamika laseb valgust läbi ja on naturaalse hambaemailiga äravahetamiseni sarnane.

Keraamilise krooniga on võimalik saavutada inimese hammaste anatoomiat järgiv kuju, mille tulemuse tagatakse hea mälumispindade sobivus ning minimeeritakse sekundaarne kaariese teke. Enamasti paigaldatakse sellised kroonid esimestele lõikehammastele, kus on hammaste välimus kõige olulisem.

Tsirkooniumkroon on valgest tsirkooniumdioksiidist valmistatud hambakroon, mis on veelgi vastupidavam kui keraamiline kroon. See on samuti hüpoallergeenne ning näeb välja loomulik, peegeldades naaberhammaste värvi.

Tsirkooniumkrooniga on võimalik saavutada inimese hammaste anatoomiat järgiv kuju, mille tulemusel tagatakse hea mälumispindade sobivus ning minimeeritakse sekundaarne kaariese teke. Neid kasutatakse enamasti tagumistel hammastel, kuna neil on väga hea vastupidavus närimissurvele. Sageli tehakse tsirkooniumist sildproteese ja implantaadikroone.

Panus on hambatäidis, mida kasutatakse hambaaukude parandamiseks. Hambaravis kasutatatakse komposiit- ja keraamilisi panuseid. Laboris valmistatud hambatäidis on reeglina tugevam kui tavaline täidis. Implantaat on tehisjuur, mille abil saab asendada hambakaares puuduvaid hambaid.

Implantaat on valmistatud bioloogiliselt neutraalsest titaanist, mis tagab koesõbraliku ja kindla sideme lõualuuga. See luustub 2 kuni 6 kuu jooksul. Pärast luustumist kinnitatakse implantaadile patsiendi hamba kuju ja funktsiooni tagav püsiv hambakroon.

Sildprotees ehk hambasild on konstruktsioon, mis asendab ühte või mitut hammast ja mis toetub naaberhammastele, moodustades tühimiku kohale „silla“. Sildprotees nõuab naaberhammaste lihvimist ja kroonimist, mistõttu vahel eelistatakse selle asemel hambaimplantaati.

Hambasilla paigaldamine on näidustatud juhul, kui naaberhambad on samuti defektsed ja vajavad parandamist või kui patsiendile ei saa või ei ole võimalik implantaati paigaldada.

All-on-x protees on tervet hambakaart asendav püsiprotees, mis kinnitub neljale kuni kuuele implantaadile. See on hea võimalus puuduolevate hammastega patsientidel taastada kaunis naeratus lühikese ajaga. Tulemus on loomupärane, mugav, stabiilne ning püsiv.

Kombineeritud proteesid koosnevad kahest osast: eemaldatavast ja mitte- eemaldatavast proteesist. Selleks võib olla implantaat, millele kinnitatakse spetsiaalsete kinnitusdetailide abil akrüülist täisprotees. Kombineeritud proteese kasutatakse juhul, kui suurem osa hambaid on suust puudu.

Meil teostavad proteesimist dr. Veera Laidvee, dr. Jelena Rajapu, dr. Juri Beljakov ja dr. Anna Firsova.